Naš dom

Usluge

24 satna skrb o našim stanovnicima doma o kojima brinu medicinske sestre, njegovatelji i fizioterapeut

24 satna skrb o našim stanovnicima doma o kojima brinu medicinske sestre, njegovatelji i fizioterapeut.

Nabava lijekova i potrebnih pomagala.

Grupne i individualne vježbe uz fizioterapeuta.

Radna terapija.

Zadovoljavanje vjerskih  potreba.

Dnevni ili poludnevni boravak u našem domu.

Nadzor liječnika obiteljske medicine.

Oporavak nakon bolničkog liječenja i nakon oporavka povratak u vlastiti dom.

Vađenje krvi i transport materijala u laboratorij.

Prehrana prilagođena individualnim potrebama (svi tipovi dijeta ovisno o kroničnoj bolesti).

Dostava hrane i lijekova u vlastiti dom.

Kuhinja opremljena  prema HACCP  standardima.

Hrana je proizvedena na vlastitom OPG-u, a sirevi i mlijeko bez dodataka konzervansa.